เรื่อง :  กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560
วัน เดือน ปี :  11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด : 

นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จัดประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560 และร่วมรับประทานอาหาร ณ โครงการชลประทานยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com