เรื่อง :  อบรมการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
วัน เดือน ปี :  11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
รายละเอียด : 

โครงการชลประทานปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และฝ่ายการตลาดบริษัท คูโบต้า จำกัด สาขาหนองจิก ร่วมอบรมการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน แก่เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอยะรัง จำนวน 14 ราย โดยมี นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานปัตตานี

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com