เรื่อง :  สำรวจคอนทัวส์ท้องน้ำหลังฤดูฝน และสำรวจตะกอนดินทับถม
วัน เดือน ปี :  9 มีนาคม 2560
รายละเอียด :  นายอับดลตอเล็บ เหมเหาะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่จากชลประทานของประเทศมาเลเซีย ร่วมสำรวจคอนทัวส์ท้องน้ำหลังฤดูฝน (หลังน้ำท่วม) เพื่อสำรวจตะกอนดินทับถมบริเวณปากแม่น้ำโก-ลก และปากอ่าวตากใบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุม JET, JSC, JTWG. ณ บริเวณปากอ่าวตากใบ ปากแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com