เรื่อง :  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำ
วัน เดือน ปี :  10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
รายละเอียด :  สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น โดยมี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธาน  ในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com