เรื่อง :  ประชุมหารือผู้รักษาบริเวณ
วัน เดือน ปี :  8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
รายละเอียด :  สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้จัดประชุมหารือผู้รักษาบริเวณ เพื่อให้ดำเนินงานด้านการรักษาบริเวณให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com