สชป.17 คป.นราธิวาส คป.ยะลา คป.ปัตตานี คบ.บางนรา คบ.โก-ลก คบ.ปัตตาน คส.17
 
 
รายงานสรุปการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  [04-06-61]
ร่วมฟังบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม.   [27-02-61]
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    [20-02-61]
Road map การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   [20-02-61]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน   [20-02-61]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   [19-02-61]
   
 
รายงานผลการดำเนินงาน์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561  [04-06-61]
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน เมษายน 2561  [31-05-61]
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน มีนาคม 2561  [31-05-61]
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  [31-05-61]
เปิดรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 27 เม.ย.61 ณ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส [27-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 24 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.8, 9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [24-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.6 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [24-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [24-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1 ม.5 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [02-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [02-04-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [26-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มี.ค.61 ณ บ้านแยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [26-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ศรีสาคร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ บ้านโคะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ บ้านพงบือเราะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [09-03-61]
นราธิวาส (Kick off) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 [26-02-61]
   
   
   
 
ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา   [14-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1   [23-02-61]
   
   
   
 
เปิดเวทีปฐมฤกษ์ (kick off) ครั้งที่ 1 จังหวัดปัตตานี   [23-02-61]
   
   
   
 
การแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน [04-06-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 24 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.3, 6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อน ม.2, 4 ต.เจ๊ะเห ม.3 ต.บางขุนทอง ม.9 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ม.7 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส [27-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1, 3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ ม.2, 4, 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส [27-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อน ม.1 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส [23-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 18 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1, 3, 4, 6 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ ม.8 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส [20-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.6 ต.บางขุนทอง ม.7 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส [09-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1, 4, ต.พร่อน ม.2, 3, 4 ต.บางขุนทอง ม.1, 2, 3, 4 ต.เจ๊ะเห ม.2, 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ม.11 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี ม.5, 6 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส [05-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.4 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อน ม.1, 3, 4, 6, ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ ม.1, 2, 4, ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส [05-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ม.4 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ม.4, 8, 10, 11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส [02-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ม.2, 3 ต.ละหาร อ.ยี่งอ ม.8, 12 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี ม.2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส [02-04-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มี.ค.61 ณ มัสยิดบ้านละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [26-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยี่งอ อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส [23-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส [14-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส [14-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส [09-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส [08-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส [08-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) [23-02-61]
   
 
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจ้างแรงงาน วันที่ 11 ก.ค.61 ณ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  [12-07-61]
ติดตามการปฏิบัติงานโครงการจ้างแรงงานขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ วันที่ 8 ก.ค.61 ณ คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  [12-07-61]
   
   
   
 
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน เมษายน 2561  [31-05-61]
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน มีนาคม 2561  [31-05-61]
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  [31-05-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  [23-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.4 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  [23-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.4 ต.ลูโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี  [12-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.8 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  [12-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.5 ต.ลางา ม.1 ต.ลูโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี  [08-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.5 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี  [08-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ม.1 ต.สาคอใต้ ม.1 ต.ตรัง ม.1 ต.สะกำ อ.มายอ ม.3 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  [05-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.ยาบี อ.หนองจิก ต.ลางา ต.ตรัง อ.มายอ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  [02-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.ดอนรัก ต.ยาบี อ.หนองจิก ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  [02-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มี.ค.61 ณ บ้านทุ่งยอ ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา  [02-04-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  [23-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ ร.ร.บ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  [14-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยะรัง อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  [14-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  [14-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี  [09-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี   [09-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา   [28-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.61 ณ ร.ร.พัฒนศึกษา บ้านท่ากูโบร์ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   [28-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ.61 ณ มัสยิดดารุอีมาน ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา   [27-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ ร.ร.บ้านตาเซะ ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา   [23-02-61]
   
 
     [00-00-00]
   
   
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17