สชป.17 คป.นราธิวาส คป.ยะลา คป.ปัตตานี คบ.บางนรา คบ.โก-ลก คบ.ปัตตาน คส.17
 
 
ร่วมฟังบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม.   [27-02-61]
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    [20-02-61]
Road map การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   [20-02-61]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน   [20-02-61]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   [19-02-61]
   
 
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ศรีสาคร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ บ้านโคะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ บ้านพงบือเราะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส [09-03-61]
นราธิวาส (Kick off) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 [26-02-61]
   
   
   
 
ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา   [14-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1   [23-02-61]
   
   
   
 
เปิดเวทีปฐมฤกษ์ (kick off) ครั้งที่ 1 จังหวัดปัตตานี   [23-02-61]
   
   
   
 
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยี่งอ อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส [23-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส [14-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส [14-03-61]
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส [14-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส [09-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส [08-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส [08-03-61]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) [23-02-61]
   
   
   
 
     [00-00-00]
   
   
   
 
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  [23-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.61 ณ ร.ร.บ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  [14-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยะรัง อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  [14-03-61]
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  [14-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี  [09-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี   [09-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มี.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   [08-03-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา   [28-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.61 ณ ร.ร.พัฒนศึกษา บ้านท่ากูโบร์ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   [28-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ.61 ณ มัสยิดดารุอีมาน ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา   [27-02-61]
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ ร.ร.บ้านตาเซะ ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา   [23-02-61]
   
 
     [00-00-00]
   
   
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17