.
 
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560   [28-08-60]
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560   [03-04-60]
รายงานการประชุม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559   [06-12-59]
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 5/2559  [06-12-59]
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 4/2559   [06-12-59]
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3   [21-04-59]
   
   
.
 
จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 24 มี.ค.59 ณ ร.ร.ราษฏร์อุปภัมภ์ ม.4 บ้านกำปงบารู ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   [21-04-59]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com