รายงานสถานการณ์น้ำ
ข้อมูลรายงานน้ำทั้งหมด

 

 

 

 

 
 

 

รายงานน้ำฝน-น้ำท่า ประจำวัน
สถานี
ระดับตลิ่ง
ระดับน้ำ
สถานการณ์
-X.274 บ.บูเก๊ะตา
+22.40
+18.87
ปกติ
X.119A สะพานรถไฟลันตู
+8.20

+4.77

ปกติ
-X.119 บ.มูโน๊ะ
+7.00
+3.12
ปกติ
-X.77 บ.หัวสะพาน
+37.40
+33.86
ปกติ
-X.40A บ.ท่าสาป
+16.50

+14.41

ปกติ
-X.40B แม่น้ำปัตตานี
+11.00
+6.37
ปกติ
-X.275 บ.บริดอ
+2.00
+1.58
ปกติ
-X.10A สะพานเดชานุชิต
+1.15
-0.15
ปกติ
-X.175 บ.ยะหา
+28.38
+23.68
ปกติ
-X.184 บ.ซากอ
+32.80
+23.94
ปกติ
-X.199 บ.ท่าเรือ
+24.50
+17.54
ปกติ
-X.273บ.ปายอยือนิ
+16.50
+11.62
ปกติ
-X.272 บ.ลาคอ
+3.60
+0.07
ปกติ
-X.73 บ.ตันหยงมัส
+15.58
-
ปกติ
-แม่น้ำบางนรา ตอนบน
+0.85
+0.35
ปกติ

 

 

 

 

จากการติดตามสถานการณ์น้้ำ อยู่ในสถานการณ์ (ปกติ )

((ปกติ))

--

1

javascript hit counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ รายวัน ปี 2559
ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ ปี 2559
-- รายงานสถานการณ์น้ำของโครงการต่างๆ
- ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ จากลุ่มน้ำต่างๆ

 

-- ลุ่มน้ำโก-ลก
-- ลุ่มน้ำสายบุรี
-- ลุ่มน้ำบางนรา
-- ลุ่มน้ำปัตตานี
- รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน

---จ.ปัตตานี มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณอำเภอโคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง และมายอ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา

---จ.ยะลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณอำเภอเบตง ยะหา ธารโต และกาบัง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 องศา และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา

---จ.นราธิวาส มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณรือเสาะ จะแนะ สุคิริน ศรีสาคร ระแงะ และแว้ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาและคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่ 3 (414/2560)
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 กันยายน 2560)"    

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมี

        ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย

        สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

       

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.

 

 

 

 

: : สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน นราธิวาส : :

:: 3 / 1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7354-2316-9 โทรสาร 0-7354-320 ::

:: ผู้ดูแลเว็บไซต์ e-mail : water_rid17@hotmail.com ::