รายงานสถานการณ์น้ำ
ข้อมูลรายงานน้ำทั้งหมด

 

 

 

 

 
 

 

รายงานน้ำฝน-น้ำท่า ประจำวัน
สถานี
ระดับตลิ่ง
ระดับน้ำ
สถานการณ์
-X.274 บ.บูเก๊ะตา
+24.18
+18.47
ปกติ
X.119A สะพานรถไฟลันตู
+8.20

+3.18

ปกติ
-X.119 บ.มูโน๊ะ
+7.00
+1.13
ปกติ
-X.77 บ.หัวสะพาน
+37.40
+35.29
ปกติ
-X.40A บ.ท่าสาป
+16.50

+13.45

ปกติ
-X.40B แม่น้ำปัตตานี
+11.00
+6.19
ปกติ
-X.275 บ.บริดอ
+2.00
+0.08

ปกติ

-X.10A สะพานเดชานุชิต
+1.15
+0.08
ปกติ
-X.175 บ.ยะหา
+28.38
+23.11
ปกติ
-X.184 บ.ซากอ
+32.80
+23.44
ปกติ
-X.199 บ.ท่าเรือ
+24.50
+14.04

ปกติ

-X.273บ.ปายอยือนิ
+16.50
-
-
-X.272 บ.ลาคอ
+3.60
-0.14
ปกติ
-X.73 บ.ตันหยงมัส
+15.58
+10.55
ปกติ
-แม่น้ำบางนรา ตอนบน
+0.85
+0.59
ปกติ

 

 

 

 

จากการติดตามสถานการณ์น้้ำ อยู่ในสถานการณ์(ปกติ )

((ปกติ))

--

1

javascript hit counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ รายวัน ปี 2560
ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ ปี 2560
-- รายงานสถานการณ์น้ำของโครงการต่างๆ
- ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ จากลุ่มน้ำต่างๆ

 

-- ลุ่มน้ำโก-ลก
-- ลุ่มน้ำสายบุรี
-- ลุ่มน้ำบางนรา
-- ลุ่มน้ำปัตตานี
- รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน

---จ.ปัตตานี มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา

---จ.ยะลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 องศา และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา

---จ.นราธิวาส เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10 ของพื้นที่ ฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 องศาและคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่ 21 (176/2018)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561)" 

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ตามภาคต่างๆดังนี้

        ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และแพร่

        ภาคกลาง : จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี

        ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

        ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

        ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

 

       

       

       

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.

 

 

 

 

: : สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน นราธิวาส : :

:: 3 / 1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7354-2316-9 โทรสาร 0-7354-320 ::

:: ผู้ดูแลเว็บไซต์ e-mail : water_rid17@hotmail.com ::