รายงานสถานการณ์น้ำ
ข้อมูลรายงานน้ำทั้งหมด

 

 

 

 

 
 

 

รายงานน้ำฝน-น้ำท่า ประจำวัน
สถานี
ระดับตลั่ง
ระดับน้ำ
สถานการณ์
-X.274 บ.บูเก๊ะตา
+22.40
+18.91
ปกติ
X.119A สะพานรถไฟลันตู
+8.20

+4.24

ปกติ
-X.119 บ.มูโน๊ะ
+7.00
+1.65
ปกติ
-X.77 บ.หัวสะพาน
+37.40
+34.21
ปกติ
-X.40A บ.ท่าสาป
+16.50

+12.40

ปกติ
-X.40B แม่น้ำปัตตานี
+11.00
+4.38
ปกติ
-X.275 บ.บริดอ
+2.00
+0.05
ปกติ
-X.10A สะพานเดชานุชิต
+1.15
+0.21
ปกติ
-X.175 บ.ยะหา
+28.38
+22.39
ปกติ
-X.184 บ.ซากอ
+32.80
+24.00
ปกติ
-X.199 บ.ท่าเรือ
+24.50
+12.47
ปกติ
-X.273บ.ปายอยือนิ
+16.50
+11.73
ปกติ
-X.272 บ.ลาคอ
+3.60
+0.27
ปกติ
-X.73 บ.ตันหยงมัส
+15.58
+10.64
ปกติ
-แม่น้ำบางนรา ตอนบน
+0.85
+0.72
ปกติ

 

 

 

 

จากการติดตามสถานการณ์น้้ำ อยู่ในสถานการณ์ (ปกติ )

((ปกติ))

--

1

javascript hit counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ รายวัน ปี 2559
ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ ปี 2559
-- รายงานสถานการณ์น้ำของโครงการต่างๆ
- ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ จากลุ่มน้ำต่างๆ

 

-- ลุ่มน้ำโก-ลก
-- ลุ่มน้ำสายบุรี
-- ลุ่มน้ำบางนรา
-- ลุ่มน้ำปัตตานี
- รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน

---จ.ปัตตานี มีเมฆบางส่วน ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 C คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 C

---จ.ยะลา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณอำเภอ ธารโต และเบตง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 องศา และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา

---จ.นราธิวาส มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ส่วนมากบริเวณอำเภอสุคิริน เเละเเว้ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 องศา และคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่ 22 (129/2560)
เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งในระยะแรกบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

 

 

 

 

: : สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน นราธิวาส : :

:: 3 / 1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7354-2316-9 โทรสาร 0-7354-320 ::

:: ผู้ดูแลเว็บไซต์ e-mail : water_rid17@hotmail.com ::