ผู้อำนวยการโครงการ

 

 

นายเดช  เล็กวิชัย

 

 

เกี่ยวกับโครงการ
 
หน้าแรก
 
ประวัติ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
งานบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายวิศวกรรม
 
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3
 
ฝ่ายช่างกล
หน่วยงานภายใต้สำนัก
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
ส่วนปฏิบัติการ
 
ส่วนเครื่องจักรกล
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่าเชียด จ.พัทลุง

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 
โครงการชลประทานพัทลุง
 
โครงการชลประทานสงขลา
 
โครงการชลประทานตรัง
 
โครงการชลประทานสตูล
 
โครงการก่อสร้าง16
ระบบสารสนเทศภายใน
 
คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สารสนเทศกรมชลประทาน
 
หนังสือเวียน สลก.
 
หนังสือเวียน สพบ.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 
สารสนเทศกองการเงินและบัญชี
 
สารสนเทศ กพร.
 
สารสนเทศกองพัสดุ
เงินทุนหมุนเวียน

 
ดูทั้งหมด
 

ดูย้อนหลังทั้งหมด
 
ความก้าวหน้างานตามแผนงานปีงบประมาณ 2560 , 2560 เพิ่มเติม , อุทกภัย , จังหวัด แผนงบประมาณปี 2561
ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันเวลาในการสูบน้ำ -ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูนาปี 2559/2560
ประชุมเรื่อง การเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำนาปี 2560
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์และร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ประชุมการจัดทำแผนฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือเกษตรหลังน้ำลด
ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง

 

ศูนย์อุทกวิทยาออนไลน์ 1
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
เดือนนี้ 1
รวมทั้งหมด 1