ผู้อำนวยการโครงการ

นายสยาม อิ่มเจริญ

ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์

 

 

เกี่ยวกับโครงการ
 
หน้าแรก
 
ประวัติ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
งานบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายวิศวกรรม
 
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3
 
ฝ่ายช่างกล
หน่วยงานภายใต้สำนัก
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
ส่วนปฏิบัติการ
 
ส่วนเครื่องจักรกล
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่าเชียด จ.พัทลุง

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 
โครงการชลประทานพัทลุง
 
โครงการชลประทานสงขลา
 
โครงการชลประทานตรัง
 
โครงการชลประทานสตูล
 
โครงการก่อสร้าง16
ระบบสารสนเทศภายใน
 
คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สารสนเทศกรมชลประทาน
 
หนังสือเวียน สลก.
 
หนังสือเวียน สพบ.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 
สารสนเทศกองการเงินและบัญชี
 
สารสนเทศ กพร.
 
สารสนเทศกองพัสดุ
เงินทุนหมุนเวียน
การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
 
การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
 
การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
 
การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
 
ด้านอื่น ๆ

 

 
ดูทั้งหมด
 
ดูย้อนหลังทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
ขุดลอกกำจัดวัชพืช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
ร่วมปรึกษาหารือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
ร่วมประชุมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ขุดลอกกำจัดวัชพืช ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 

ศูนย์อุทกวิทยาออนไลน์ 1
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
เดือนนี้ 1
รวมทั้งหมด 1