ผู้อำนวยการโครงการ

นายสยาม อิ่มเจริญ

 

 

เกี่ยวกับโครงการ
 
หน้าแรก
 
ประวัติ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
งานบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายวิศวกรรม
 
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2
 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3
 
ฝ่ายช่างกล
หน่วยงานภายใต้สำนัก
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
ส่วนปฏิบัติการ
 
ส่วนเครื่องจักรกล
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่าเชียด จ.พัทลุง

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 
โครงการชลประทานพัทลุง
 
โครงการชลประทานสงขลา
 
โครงการชลประทานตรัง
 
โครงการชลประทานสตูล
 
โครงการก่อสร้าง16
ระบบสารสนเทศภายใน
 
คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สารสนเทศกรมชลประทาน
 
หนังสือเวียน สลก.
 
หนังสือเวียน สพบ.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 
สารสนเทศกองการเงินและบัญชี
 
สารสนเทศ กพร.
 
สารสนเทศกองพัสดุ
เงินทุนหมุนเวียน
การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
 
การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
 
การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
 
การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
 
ด้านอื่น ๆ

 

 

 
ดูทั้งหมด
 
ดูย้อนหลังทั้งหมด
 
ประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและตะกอนดิน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
จัดนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สำรวจพื้นที่เพื่อติดตามการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2561/2562 (ครั้งที่ 1 ) ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562

 

ศูนย์อุทกวิทยาออนไลน์ 1
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
เดือนนี้ 1
รวมทั้งหมด 1