เว็บไซต์ขัดข้อง มีปัญหา เปิดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่ได้ แจ้งศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 410
 
แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 0-7439-0195 , 0-7439-0206