head

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำฯ

somsak1

  นายสมศักดิ์  สนทราพรพล

pg

dt

24 9 2557 9 51 01

brochure final person 2559

กิจกรรม

km

 3

วันที่ 13 กันยายน 2559 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 16 และสำนักงานชลประทานที่ 17 กิจกรรม KM BUDDY & KM DAY

 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธาน

km1

- การขอใช้น้ำ

- การขอออกกฎกระทรวงทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา 8

- การประกาศทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา 5

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕

km4

- ตรวจสอบรายงานการประชุม

- สรุปการวางแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- สรุปการวางแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม

014471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
36
281
13995
793
976
14471
Your IP: 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-21 10:50:17

 kmcentert4

km16

1 book

5 book

 

k 42 Page 01 km 

coverJournal Y3 3 2559 

11 4