ลำดับ รูปภาพ ชื่อเรื่อง วันที่ KM
241
วันท ี่25 ธันวาคม 2557
 
240
วันท ี่25 ธันวาคม 2557
 
239
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
238
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
 
237
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
 
236
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
 
235
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 
234
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
 
233
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 
232
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 
231
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
230
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
229
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
228
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
227
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
226
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
225
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
224
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
223
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
222
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
 
221
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
 
220
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
 
219
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
 
218
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
217
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
216
วันที่ 18 กันยายน 2557
 
215
วันที่ 16 กันยายน 2557
 
214
วันที่ 16 กันยายน 2557
 
213
วันที่ 9 กันยายน 2557
 
212
วันที่ 8 กันยายน 2557
 
211
วันที่ 8 กันยายน 2557
 
210
วันที่ 8 กันยายน 2557
 
209
วันที่ 8 กันยายน 2557
 
208
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
 
207
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
 
206
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
205
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
204
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
 
203
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
 
202
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
 
201
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 
200
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
 
199
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 
198
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
 
197
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
196
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
195
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
194
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
193
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
192
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
191
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
190
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
189
วันที่ 25 เมษายน2557
 
188
วันที่ 24 เมษายน2557
 
187
วันที่ 24 เมษายน2557
 
186
วันที่ 9 เมษายน2557
 
185
วันที่ 2 เมษายน2557
 
184
วันที่ 2 เมษายน2557
 
183
วันที่ 28 มีนาคม 2557
 
182
วันที่ 28 มีนาคม 2557
 
181
วันที่ 27 มีนาคม 2557
 
180
วันที่ 27 มีนาคม 2557
 
179
วันที่ 27 มีนาคม 2557
 
178
วันที่ 21 มีนาคม 2557
 
177
วันที่ 21 มีนาคม 2557
 
176
วันที่ 21 มีนาคม 2557
 
175
วันที่ 21 มีนาคม 2557
 
174
วันที่ 17 มีนาคม 2557
 

173

วันที่ 17 มีนาคม 2557
 
172
วันที่ 17 มีนาคม 2557
 
171
วันที่ 17 มีนาคม 2557
 
170
วันที่ 6 มีนาคม 2557
 
169
วันที่ 6 มีนาคม 2557
 
168
วันที่ 6 มีนาคม 2557
 
167
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
166
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
165
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
 
164
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 
163
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 
162
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
 
161
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
160
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 
159
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
 
158
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
 
157
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 
156
วันที่ 17 มกราคม 2557
 
155
วันที่ 16 มกราคม 2557
 
154
วันที่ 15 มกราคม 2557
 
153
วันที่ 10 มกราคม 2557
 
152
วันที่ 10 มกราคม 2557
 
151
วันที่ 10 มกราคม 2557
 
150
วันที่ 27 ธันวาคม 2556
 
149
วันที่ 24 ธันวาคม 2556
 
148
วันที่ 24 ธันวาคม 2556
 
147
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
 
146
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
 
145
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
 
144
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
 
143
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
 
142
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
 
141
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 
140
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 
139
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 
138
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
 
137
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
 
136
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 
135
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 
134
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
 
133
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
 
132
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 
131
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 
130
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 
129
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 
128
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
127
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
126
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
125
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
 
124
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 
123
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 
122
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
 
121
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
 
120
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 
119
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 
118
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
 
117
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
 
116
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
 
115
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
 
114
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
 
113
วันที่ 22 ตุลาคม 2556
 
112
วันที่ 17 ตุลาคม 2556
 
111
วันที่ 14 ตุลาคม 2556
 

110

วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 
109
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 
108
วันที่ 30 กันยายน 2556
 
107
วันที่ 30 กันยายน 2556
 
106
วันที่ 30 กันยายน 2556
 
105
วันที่ 12 กันยายน 2556
 
104
วันที่ 11 กันยายน 2556
 
103
วันที่ 2 กันยายน 2556
 
100
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
 
99
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
 
98
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
 
97
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
96
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
95
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
94
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
93
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
92
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
 

91

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
 
90
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
 
89
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
 
88
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
 
87
วันที่ 7 มิถุนายน 2556
 
86

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

 
85

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

 
84
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
 
83
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
 
82
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 
81
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
 
80
วันที่ 10 เมษายน 2556
 
79
วันที่ 5 เมษายน 2556
 
78
วันที่ 1 เมษายน 2556
 
77
วันที่ 1 เมษายน 2556
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2556
 
76
วันที่ 19 มีนาคม 2556
 
75
วันที่ 12 มีนาคม 2556
 
74
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
 
73
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
 
72
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
 
71
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
 
70
วันที่ 30 มกราคม 2556
 
69
วันที่ 29 มกราคม 2556
 
68
วันที่ 24 มกราคม 2556
 
67
วันที่ 15 มกราคม 2556
 
66
วันที่ 11 มกราคม 2556
 
65
วันที่ 11 มกราคม 2556
 
64
วันที่ 9 มกราคม 2556
 
63
วันที่ 26 ธันวาคม 2555
 
62
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
 
61
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
 
60
วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 
59
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
 
58 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 22
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
 
57 พิธีเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
 
56 ประชุมประจำเดือน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
 
55 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 21
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 
54 การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 
53 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 20
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
 
52 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 19
วันที่ 17 ตุลาคม 2555
 
51 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
วันที่ 10 ตุลาคม 2555
 
50 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 18
วันที่ 10 ตุลาคม 2555
 
49 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 17
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
 
48 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 15
วันที่ 25 กันยายน 2555
 
47 ประชุมติดตามงบประมาณค่าใช้จ่าย  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำ 
วันที่ 18 กันยายน 2555
 
46 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 14
วันที่ 13 กันยายน 2555
 
45 การคัดเลือก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา
วันที่ 11 กันยายน 2555
 
44 ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555
 
43 โครงการพัฒนาจิตนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
42 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 13
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
41 โครงการจัดลำดับแผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชลประทานในเขตสำนักชลประทานที่ 16,17
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
40 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภารกิจการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2555
 
39 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 12
วันที่ 29 สิงหาคม 2555
 
38 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5
วันที่ 29 สิงหาคม 2555
 
37 การติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา'55
วันที่ 24 สิงหาคม 2555
 
36 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
 
35 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากปี 2555
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
 
34 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 ร่วมเข้าประชุมงานรักษาบริเวณ โดยมีหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
 
33 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 10
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
 
32 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
 
31 โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2555
 
30 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) เปิดการประชุม/สัมมนา เผยแพร่ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
29 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 9
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
28 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) เปิดการประชุม เรื่อง ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
27 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 8
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
 
26 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 
25 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 7
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 
24 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา (นายธงชัย ชูชาติพงษ์) เป็นประธานในการประชุมงานรักษาบริเวณครั้งที่ 3
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 
23 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
 
22 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 6
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
 
21 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 รองเลขธิการ กปร (สำนัก กปร.)(นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์) เป็นประธาน ในการประชุมและ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
 
20 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา (นายธงชัย ชูชาติพงษ์) เป็นประธานในการประชุมงานรักษาบริเวณครั้งที่ 2
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
 
19 โครงการชลประทานพัทลุง จัดกิจกรรม โครงการ ๑ ปี พัฒนา ๑ วัด
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณสำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
 
18 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) ร่วมเข้าประชุมงานรักษาบริเวณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 
17 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 5
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 
16 กีฬาสีสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี 2555
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
 
15 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 4
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
 
14 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โครงการชลประทานพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
 
13 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก JICA ฟังบรรยายสรุปอุทกภัยในเขต สชป.16 โดยมีผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการประชุม
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
 
12 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
 
11 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
 
10 ประชุมการดำเนินงาน โครงการสอบเทียบอาคารชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 สชป.14-16           
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
 
9

พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 2

          
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
 
8 วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 110           
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
 
7           
วันที่ 8 มิถุนายน 2555
 
6 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2           
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
 
5 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ฯพณฯนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี           
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
 
4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 16
          
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 
3 สำนักโครงการก่อสร้าง11 ได้จัดให้มีการประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ระยะที่ 2           
วันที่ 14 มีนาคม 2555
 
2 การรับฟังบรรยายหารือ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาด้าน การบริหารจัดการน้ำฯระหว่าง
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐเบอร์ลิศประเทศมาเลเซีย
          
วันที่ 3 มีนาคม 2555
 
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,รองผู้ว่าฯ,รองเลขาธิการ กปร. ,มูลนิธิชัยพัฒนา,สมาชิกสภาผู้แทนฯสงขลา
,รองอธิบดิกรมชลฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดฯ ได้ประชุม
และติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ
          
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555