ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เกษตรกรต้นแบบศึกษาดูงานฝายคลองท่าแพร จังหวัดสตูล

รายละเอียด

เกษตรกรต้นแบบศึกษาดูงานฝายคลองท่าแพร จังหวัดสตูล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์เทพ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดสตูล และคณะ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้เกษตรกรต้นแบบดังกล่าว ศึกษาดูงาน ณ โครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล.

วันเวลา 7กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ณ โครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล.