ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

รายละเอียด

โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ จังหวัดตรัง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยนายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กับนายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ โครงการฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง