ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาใหม่วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาและเสนอแนะแผนการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าหิน