ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562

รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของสำนักในด้านต่าง ๆ อีกทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค จากส่วน โครงการต่าง ๆ ในสังกัด ทั้งนี้ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16