ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตามและประเมินผลโครงการ

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมปรึกษาหารือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา ร่วมปรึกษาหารือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายโอฬาร ทองขาวเผือก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขาดแคลนน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ