ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยนายปฐมพงศ์ จิตภักดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองหนำหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลระโนด และคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง กม. 9+500 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและระบายน้ำให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว