ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุม JMC อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC)
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เป็นประธานการประชุม เพื่อหาข้อสรุปการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2562 ครั้งที่ 3 (ระยะต้นข้าวตั้งท้อง ออกรวง) ในเขตพื้นที่รับน้ำโรงสูบน้ำทุ่งระโนด โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการ (JMC) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
เนื่องจากค่าความเค็มที่วัดได้ ณ โรงสูบน้ำทุ่งระโนด มีค่าถึง 1.0 กรัม/ลิตร ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการใช้น้ำจากบ่อยืมมาผสมทำให้ค่าความเค็มลดลง เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปรังต่อไป