ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ให้ความช่วยเหลือดับไฟไหม้ป่าเสม็ดทุ่งบางนกออก อ.ควนเนียง จ.สงขลา

รายละเอียด

โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ให้ความช่วยเหลือดับไฟไหม้ป่าเสม็ดทุ่งบางนกออก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ร่วมประชุมหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดไฟไหม้ป่าเสม็ดทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีนายดํารงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวดับไฟป่า บ้านปากรอ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์โดยทั่วไปได้บรรเทาลงแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปแผนการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ โดยการชะลอการสูบน้ำบริเวณปลายคลอง 2 ขวา – สายใหญ่ที่ 2 ฝายชะมวง เนื่องมาจากปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ โดยทางศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวดับไฟป่า ได้ปรับเปลี่ยนแผนมาเป็นการใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปในพื้นที่แทน และใช้กำลังพลไปสกัดไฟไหม้เป็นจุดๆ 
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดับไฟไหม้ป่าดังกล่าว