ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ส่งมอบโครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบต.ฉลุง

รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกันส่งมอบโครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลฉลุง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยมี นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และนายกูดานัน หลังจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน รับมอบโครงการดังกล่าว เพื่อรับไปใช้ประโยชน์บริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการร่วมกันต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลฉลุง สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของราษฎร และทางสัญจรสาธารณะตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 3, 9 และ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง และพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน จำนวน 1,194 ครัวเรือน ประชากร 4,294 คน

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 3, 9 และ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง และพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน