ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง) พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของจังหวัด และรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง