ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

รายละเอียด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 5 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 16 ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มีความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหารือร่วมกับเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทำให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันเวลา 23 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา