ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อำเภอนาโยง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายประกอบ ยนต์อยู่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และเอกสารวิธีทำน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้

วันเวลา 22 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง