ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีฯ จ.สตูล

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพงศ์เทพ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “นาข้าว” (แปลงใหญ่ทั่ว ปี 2560) หมู่ที่ 2 ตำบล แป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 309 ไร่ และมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 75 ราย โดยมีนางณัฐกานต์ ศรียาน ผู้จัดการแปลงใหญ่ พร้อมเกษตรกรให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมแปลง จากนั้นเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มใหม่) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายทักษิณ ศรียาน หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล