ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) จ.สตูล

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายพงศ์เทพ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกร จำนวน 200 ราย เข้ารับการเรียนรู้และรับบริการการเกษตร ในเรื่อง การบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษา “ข้าว” และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

วันเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล