ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1) ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยมี นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี