ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำ จ.พัทลุง

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยโครงการชลประทานพัทลุง ขอเชิญประชาชนท่องเที่ยวชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และอ่างเก็บน้ำป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตาม “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในปี พ.ศ. 2562

วันเวลา 30 ธันวาคม 2561

สถานที่ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม