ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จุดบริการประชาชนสำนัก วันที่ 30 ธ.ค.61

รายละเอียด

"เพลียนัก...แวะพักก่อน"
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 16 ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตาม “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีน้ำดื่ม กาแฟ ขนมและผ้าเย็น ให้บริการฟรี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287

วันเวลา 30 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287