ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จุดบริการประชาชน สชป.16

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - วันที่ 3 มกราคม 2562 
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตาม “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีน้ำดื่ม กาแฟ ขนมและผ้าเย็น ให้บริการฟรี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287

วันเวลา 29 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287