ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธ์ุ เปิดจุดบริการประชาชน

รายละเอียด

การส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “เพลียนัก...แวะพักก่อน” วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายโอฬาร ทองขาวเผือก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทางหลวงชนบท นศ.3053 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว แวะใช้บริการ มีน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ขนม และจุดพักรถไว้ให้บริการฟรี ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ โดยมีการจำหน่าย ข้าวหอมมะลิแท้จากทุ่งระโนด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลาดุกร้า และหมูเส้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การแปรรูปของเกษตรกรอำเภอระโนด สะอาด สดใหม่ ไม่มีสารกันบูด

วันเวลา 28 ธันวาคม 2561

สถานที่ จุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทางหลวงชนบท นศ.3053