ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สชป.16 เปิดจุดบริการประชาชน ปีใหม่ 2562

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “เพลียนัก...แวะพักก่อน”
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการได้มอบสิ่งของสนับสนุน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว แวะใช้บริการโดยมีน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ขนม ห้องน้ำ และจุดพักรถไว้ให้บริการฟรี ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

วันเวลา 28 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ จุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287