ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการสร้างความเข้มแข็ง จ.สงขลา

รายละเอียด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสงขลา โดยมีนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแกสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาตะเครียะ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 200 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวารีป่าโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และช่วยลดค่าครองชีพในปัจจุบัน

วันเวลา 26 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวารีป่าโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา