ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะราษฎร ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) โครงการชลประทานพัทลุง
จากนั้น เวลา 16.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ได้ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมรับฟังการรายงานสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ภาคใต้ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันเวลา 26 ธันวาคม 2561

สถานที่ จังหวัดพัทลุง