ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง เนื่องด้วยเกิดฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งคลองท่าเลา ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง บริเวณหน้าเทศบาลเมืองทุ่งสง มวลน้ำจำนวนนี้ จะไหลลงสู่แม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ระดับน้ำในแม่น้ำตรังที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ตามพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้
- สถานีโทรมาตร x.234 แม่น้ำตรัง บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
- สถานีโทรมาตร TTr.6 คลองลำดัง บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
- สถานีโทรมาตร TTr.3 คลองท่าวัง บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยนาง แม่น้ำตรัง บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- สถานีโทรมาตร x.56 แม่น้ำตรัง บริเวณบ้านท่าประดู่ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทั้งนี้นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ได้สั่งการให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานตรัง เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้

วันเวลา 17 ธันวาคม 2561

สถานที่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง