ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยปริมาณน้ำฝนสะสมติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ได้แก่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ มีน้ำทะเลหนุนเข้ามาทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้
ในการนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ โดยการปิดบานและท่อระบายน้ำตลอดแนวคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ และปิดประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำจากทะเลสาบสงขลาไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสูบน้ำออกจากสถานีสูบน้ำคลองต่างๆ ดังนี้
1.สถานีสูบน้ำคลองเฉียงพง สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้าขนาด 1.5 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 เครื่อง
2.สถานีสูบน้ำคลองมหาการ สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้าขนาด 1.5 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 เครื่อง
3.สถานีสูบน้ำคลองโรง สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้าขนาด 1.5 ลบ.ม/วินาที จำนวน 2 เครื่อง
4.สถานีสูบน้ำคลองเชิงแส สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้าขนาด 1.5 ลบ.ม/วินาที จำนวน 2 เครื่อง

วันเวลา 17 ธันวาคม 2561

สถานที่ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งในพื้นที่อำเภอระโนด