ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต.ระวะ ต.พังยาง อ.ระโนด

รายละเอียด

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ในการนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งดำเนินการสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 1,4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydrowflow (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล) ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ตำบลพังยาง และตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 15 ธันวาคม 2561

สถานที่ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา