ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล และนายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 14ธันวาคม 2561

สถานที่ ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา