ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายขันติ เพชรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ มีครุฑ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 560 ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์กว่า 1,000 ไร่ หมู่ที่ 4,5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุชาติ อักษรชู ผู้จัดการแปลง เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ

วันเวลา 14 ธันวาคม 2561

สถานที่ หมู่ที่ 4,5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง