ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ มอบหมายให้นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล “โครงการ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท สข 3016 ตั้งแต่ช่วงบริเวณสามแยกบ้านกำนัน จนถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม มีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการสร้างความสามัคคี

วันเวลา 14 ธันวาคม 2561

สถานที่ บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท สข 3016