ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองควนลัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) ให้แก่ สุนัข และแมว ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าที่ทำการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

วันเวลา 14 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าที่ทำการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม