ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เสวนาเตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี รู้วิธีป้องกันภัย

รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา หัวข้อ “เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี รู้วิธีป้องกันภัย” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดำเนินการเสวนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 70 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

วันเวลา 12 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา