ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการชลประทานตรัง

รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการชลประทานตรัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายณทรรศน์ ศิริรัตนากร หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน นายยุทธนา แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง

วันเวลา 12 ธันวาคม 2561

สถานที่ ี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง