ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธ์ุ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วย นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทาน- ที่ 16 และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ hydroflow ขนาด 24 นิ้ว ณ บริเวณคลองพังยาง ริมถนน 408 ฝั่งตะวันตก ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพร่องน้ำออกสู่ทะเล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ได้ออกตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องสูบน้ำระบบ Hydroflow ที่ได้ดำเนินการติดตั้งไว้แล้วนั้น เพื่อพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองพังยาง ริมถนน 408 ฝั่งตะวันตก ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา