ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในพิธีทำบุญตักบาตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 5 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา