ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บริเวณบ้านหัวถิน หมู่ที่ 7 ตำบลระโนด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydroflow ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นปากท่อ ณ บริเวณคลองพังยาง และถนนทางเข้าวัดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และดำเนินการสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 30 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณบ้านหัวถิน หมู่ที่ 7 ตำบลระโนด จังหวัดสงขลา