ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกกำจัดวัชพืช อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองโรง หมู่ที่ 3, 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถขุดไฮดรอลิคชนิดโป๊ะเหล็กจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 30 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองโรง หมู่ที่ 3, 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา