ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการติดตามการดำเนินงานติดตั้งบานระบายน้ำบรรเทาอุทกภัย จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งบานระบายน้ำ ปตร.นาท่อม เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานและความเรียบร้อยของโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง และเพื่อบริหารควบคุมการผันน้ำเข้าสู่คลองลำเบ็ด ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก และในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 27 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ จังหวัดพัทลุง