ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองโหน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 27 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองโหน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา