ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกกำจัดวัชพืช อำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด และบริเวณคลองตาหิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 26 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ บริเวณคลองตาหิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา